Sunday, 21 July, 2024

GDPR och bokföringsmaterial


Enligt GDPR har du som företagare ett ansvar att skydda personuppgifter som du samlar in, behandlar eller lagrar. Det innebär att du måste ha rutiner för att säkerställa att personuppgifterna hanteras på ett säkert sätt och att de raderas när de inte längre behövs.

När det gäller bokföringsmaterial är det viktigt att du följer gällande bokföringslagar och förordningar. Bokföringslagen ställer krav på att du ska föra en ordentlig och sanningsenlig bokföring, och att du ska lagra bokföringsmaterial i en sådan form att det är möjligt att granska och rätta eventuella fel.

Det är också viktigt att du är medveten om att personuppgifter som finns i bokföringsmaterialet ska hanteras på ett säkert sätt och enligt GDPR. Detta innebär att du måste ha rutiner för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst och hantering.

Det kan vara bra att kontakta en bokföringskonsult eller en jurist för att få mer information om vad som gäller när det gäller GDPR och bokföringsmaterial.

När det gäller gammal bokföring är det viktigt att du följer gällande bokföringslagar och förordningar. Bokföringslagen ställer krav på att du ska föra en ordentlig och sanningsenlig bokföring, och att du ska lagra bokföringsmaterial i en sådan form att det är möjligt att granska och rätta eventuella fel.

Hur vet jag när jag ska förstöra gammal bokföring enligt gdpr
Det finns ingen specifik regel för när du ska förstöra gammal bokföring enligt GDPR, men det är viktigt att du följer gällande bokföringslagar och förordningar och att du har rutiner för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst och hantering. Det kan vara bra att kontakta en bokföringskonsult eller en jurist för att få mer information om vad som gäller när det gäller GDPR och bokföringsmaterial.
Hur länge måste jag spara bokföring enligt bokföringslagen
Enligt bokföringslagen måste du som företagare spara bokföringsmaterial i minst sex år. Bokföringsmaterialet ska vara tillgängligt för granskning och rättelse under denna tid. Bokföringsmaterialet kan vara i form av papper eller digitalt, men det måste finnas möjlighet att granska och rätta eventuella fel.

Det finns vissa undantag från kravet på sex års förvaring av bokföringsmaterial. Om du till exempel har en försäljning som inte är slutförd kan du spara bokföringsmaterialet tills försäljningen är slutförd. Detta gäller även om du har en rättssak pågående, då bokföringsmaterialet kan behövas som bevis.

Det är viktigt att du följer bokföringslagen och att du har rutiner för att förvara bokföringsmaterialet på ett säkert sätt. Det kan vara bra att kontakta en bokföringskonsult eller en jurist för att få mer information om vad som gäller när det gäller bokföringslagen.